Friday, February 17, 2006

Kuch log...

Kuch log? akser log? shaed buht say log? shaed hum sub? nahi hum sub to nahi shaed laiken buht say....iska kuch hosakta hai ? haan shaed ...shaed nahi bhi? change honay ka maksad..matlab? depends on the person ( and circumstances ) anyway :)

Raja Gidh again:

"Kuch loog buht 'puthi' mat kay hotey hain, pehlay titli per martey hain, ussey pakarnay kay jatan kertay hain, jab pakr letay hain to ussey shehad ki makhi bananay per tull jatey hain."

5 Comments:

At 5:58 am, Anonymous Sheharyar said...

Sir iska matlab kiya hay??

 
At 2:01 am, Blogger Tauqeer said...

samajh jao gaye bachay thorey barey hojao :P

 
At 5:23 pm, Anonymous Anonymous said...

subtitles? :P

 
At 1:03 am, Blogger Tauqeer said...

i'll tell u dat online^o)

 
At 1:56 am, Anonymous Anonymous said...

lol omg subtitlessssss!

 

Post a Comment

<< Home